8.2 BīDāMAS SISTēMAS STIKLA DURVīM

Nosaukums:
Porta Glass Bīd. sistēma stikla durvīm ( vienām Durvīm)
Preces kods: 1169
Nosaukums:
Bīd Sistēma Labora (divām durvīm)
Preces kods: 22.26.xxx